Samen dragen wij bij aan de veiligheid- en doorstroming op alle Binnenstedelijke- Provinciale- en Rijksvaarwegen binnen Nederland- Duitsland- en België
                                                                                                    

EEN NAUTISCH ADVISEUR VOOR en TIJDENS UW PROJECT(EN)

VAARWEGMANAGEMENTPLAN (VWMP) en BEBORDINGSPLAN

Wij kunnen de natte ondernemer volledig ontzorgen als het gaat om b.v. de aanvraag van vergunningen- ontheffingen ect. inzake natte werkzaamheden met vaartuigen- scheepvaartbegeleiding- en mobiele verkeersleiding. Indien er een opdracht is vergeven aan ons kost u deze service niets.

Ook als u geen opdrachtgever bent kunt u ook gebruik maken van ons nautisch adviseur bij o.a. het opstellen van een vaarweg-managementplan- of een bebordingsplan. Maar ook bij onduidelijk-heden- en of geschillen kunt u gebruik maken van onze nautisch adviseur welke als Nautisch Juridisch Adviseur parttime verbonden is aan Hofstra Advocatuur.

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden wordt er door ons in samenwerking met een opdrachtgever en ons nautisch adviseur een vaarwegmanagementplan- en bebordingsplan opgesteld. In dit plan staat onder andere omschreven welke werkzaamheden zijn- of gaan plaatsvinden en welke bebording dient te worden aangebracht. Verder welk hinder de werkzaamheden zouden kunnen veroorzaken voor de overige vaarweggebruikers en uiteraard welke maatregelen er genomen worden om de hinder te beperken en welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

MTC® DRIJVENDE UNIT VERKEERSTEKENS (MET VTS MOGELIJKHEID)

VAARWEGBEBORDING

  • Per unit met meer dan 100 mogelijkheden met Scheepvaartbebording (BPR)
  • Drijvend en voorzien van milieuvriendelijke accu's en stutpalen
  • Tekstbalk (Scroll met vrije tekstinvoer)
  • Op afstand bedienbaar
  • Online Digitale Camera (Ook als tijdelijk VTS station te gebruiken bij o.a scheepvaartbegeleiding)
  • Digitale Camera's ten behoeve van beveiliging- bewaking van bouwprojecten op- en aan het water

 

Net als op land wordt er op het water ook gebruik gemaakt van verkeersborden. Wij hebben, omdat wijzelf geen bebording verhuren, een samenwerking met Traffic Service Nederland. Voor ons een betrouwbare partner als het gaat om leveren van scheepvaart-bebording. Naast  de standaard bebording die we kennen, kan binnenkort onder de naam "Maritiem Traffic Control" ook drijvende digitale bebording worden ingehuurd als tijdelijke maatregel op een vaarweg.


E-mailen
Bellen